Küçük ölçekli şirketler için de çalışıyor musunuz?